Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Anh năm học 2012-2013

Tác giả:

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Môn thi: Tiếng anh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tiếng Anh) năm học 2012 - 2013 Ngày thi: 30/ 6/ 2012 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề chính thức (Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi theo hướng dẫn dưới mỗi câu) Điểm Giám khảo số 1 (họ tên, chữ ký) Giám khảo số 2 (họ tên, chữ ký) Số phách (do chủ tịch HĐ ghi) Bằng số Bằng chữ
Bài này đã được xem: 14092
Ngữ văn Vật lý 12 Tư liệu tham khảo Tư liệu tham khảo Tư liệu tham khảo
Ngữ văn 12 Vật lý 11 Âm nhạc 9 Mỹ thuật 9 Tiếng Anh
Ngữ văn 11 Vật lý 10 Âm nhạc 8 Mỹ thuật 8 Mầm non - mẫu giáo
Ngữ văn 10 Vật lý 9 Tiếng Anh Địa lý Lớp 5 tuổi
Ngữ văn 9 Vật lý 8 Tiếng Anh 12 Địa lý 12 Lớp 4 tuổi
Ngữ văn 8 Vật lý 7 Tiếng Anh 11 Địa lý Việt Nam Lớp 3 tuổi
Ngữ văn 7 Vật lý 6 Tiếng Anh 10 Địa lý 11 Cao đẳng - Đại học
Ngữ văn 6 Tư liệu tham khảo Tiếng Anh 9 GDCD - GDNGLL Giáo dục thể chất
Toán học Sưu tầm Tiếng Anh 8 GD công dân 11 Mỹ thuật
Toán 12 Sinh học Tiếng Anh 7 GD công dân 12 Âm nhạc
Toán 11 Sinh học 12 Tiếng Anh 6 GD công dân 10 Tin học
Toán 10 Sinh học 11 Tin học Thể dục Kỹ thuật
Toán 9 Sinh học 10 Violet Thể dục 12 Tư liệu khác
Toán 8 Các nhà sinh vật học Tin học 12 Thể dục 11 Phần mềm phân công coi thi TN THPT
Toán 7 Sinh học 7 Tin học 11 Thể dục 10 Phần mềm quản lí thi tốt nghiệp 2012
Toán 6 Sưu tầm Công nghệ GD Hướng nghiệp Đề thi - Hướng dẫn chấm
Hóa học Lịch sử Công nghệ 12 GD Hướng nghiệp 12 Thư viện đề thi
Hóa học 12 Lịch sử 12 Công nghệ 11 GD Hướng nghiệp 11 Phần mềm quản lý thi tuyển sinh 2013
Hóa học 11 Lịch sử 11 Công nghệ 10 GD Hướng nghiệp 10 Văn bản Pháp quy
Hóa học 10 Lịch sử 10 Mỹ thuật Tiểu học Phần mềm quản lí thi tốt nghiệp 2014
Vật lý Âm nhạc Các họa sĩ nổi tiếng Sưu tầm